Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg, 16.10.2023 r.
GG.IVa.6832.1.10.1.4.2023
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez ROBSON Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3; za cenę brutto 5 608 543,26 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 26/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty firmy MDT Int. Sp. z.o.o.; 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86.
Uzasadnienie prawne:                                                        
Oferta Wykonawcy: MDT Int. Sp. z.o.o.; 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę cena była niższa co najmniej o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny VAT, która to wartość została ustalona przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający, zgodnie z art. 224 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
F.H.U. Czerwiński Sp. z o.o.; 39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52 K
Liczba punktów:
kryterium cena: 53,89            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 93,89
Oferta nr 2
MDT Int. Sp. z.o.o.; 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86
Oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 3
ROBSON Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 4
Korpol - Roboty Ziemne Przemysław Korpulinski; 39-340 Padew Narodowa, ul. Zacisze 24
Liczba punktów:
kryterium cena: 56,21            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 96,21
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki;
28-305 Sobków, Jawór 44 A
Liczba punktów:
kryterium cena: 46,65            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 86,65
Oferta nr 6
TREEBUD Sp. z o.o.; Jawornik 337, 32-400 Myślenice
Liczba punktów:
kryterium cena: 55,83            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 95,83
Oferta nr 7
REMET BUILDING Paweł Piekut; 36-053 Kamień, Łowisko 36
Liczba punktów:
kryterium cena: 49,76            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 89,76
Oferta nr 8
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44
Liczba punktów:
kryterium cena: 48,31            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 88,31Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-16 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-10-16 14:54
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 12:02:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.