Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślęzaki do rzeki Trześniówka
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 08.01.2024 r.
IF.272.11.11.2023
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                      
 
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślęzaki do rzeki Trześniówka” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny Spółka Komandytowa; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a; za cenę brutto 1 035 700,07 (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych 07/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).

Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu ofert:
  1. Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola) Partner: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut (Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów).
Uzasadnienie prawne:                                                 
Oferta Wykonawcy: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola) Partner: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut (Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów) została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę cena była niższa co najmniej o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny VAT, która to wartość została ustalona przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
  1. firmy STRABAG Sp. z o.o. (ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków).
Uzasadnienie prawne:
Oferta Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. (ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków) została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę cena była niższa co najmniej o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny VAT, która to wartość została ustalona przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
  1. Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. (ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik); Partner: PBI WMB Sp. z o.o. (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz).
Uzasadnienie prawne:
Oferta Wykonawcy: Lider: PBI Infrastruktura S.A. (ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik); Partner: PBI WMB Sp. z o.o. (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz) została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę cena była niższa co najmniej o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny VAT, która to wartość została ustalona przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a
Liczba punktów:
kryterium cena: 44,54             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 84,54
Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola
Partner: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut;
Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów
Oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 3
STRABAG Sp. z o.o.; ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 4
TREEBUD Sp. z o.o.; Jawornik 337, 32-400 Myślenice
Liczba punktów:
kryterium cena: 35,61             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 75,61
Oferta nr 5
ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny Spółka Komandytowa
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 6
Konsorcjum firm:
Lider: PBI Infrastruktura S.A.; ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.; ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
Oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
Liczba punktów:
kryterium cena: 49,65             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 89,65
Oferta nr 8
LESZEK KOCHANOWICZ Firma – Usługowo – Handlowo – Produkcyjna
Zielonka 64, 36-130 Raniżów
Liczba punktów:
kryterium cena: 35,25             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 75,25
Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44
Liczba punktów:
kryterium cena: 53,41             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 93,41


Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-08 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-01-08 12:13
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 10:06:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.