Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w m. Krawce
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 11.01.2024 r.
IF.272.12.5.2023
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                      
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w m. Krawce” i uznano
za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. (ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik); Partner: PBI WMB Sp. z o.o. (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz) za cenę brutto 2 325 058,66 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 66/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).

Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty firmy LESZEK KOCHANOWICZ Firma – Usługowo – Handlowo – Produkcyjna (Zielonka 64, 36-130 Raniżów).
Uzasadnienie prawne:                                                        
Oferta Wykonawcy: LESZEK KOCHANOWICZ Firma – Usługowo – Handlowo
– Produkcyjna
(Zielonka 64, 36-130 Raniżów) została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę cena była niższa co najmniej o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została ustalona przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
TREEBUD Sp. z o.o.; Jawornik 337, 32-400 Myślenice
Liczba punktów:
kryterium cena: 51,55             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 91,55
Oferta nr 2
ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny Spółka Komandytowa
ul. Szklarniowa 4, 37-400 Nisko
Liczba punktów:
kryterium cena: 53,22             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 93,22
Oferta nr 3
STRABAG Sp. z o.o.; ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
kryterium cena: 40,67             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 80,67
Oferta nr 4
LESZEK KOCHANOWICZ Firma – Usługowo – Handlowo – Produkcyjna
Zielonka 64, 36-130 Raniżów
Oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 5
Konsorcjum firm:
Lider: PBI Infrastruktura S.A.; ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.; ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44
Liczba punktów:
kryterium cena: 58,44             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 98,44
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-11 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-01-11 13:50
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 11:05:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.