Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie

Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

      Tarnobrzeg, 04.04.2024 r.

IF.272.2.16.2024
 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                     
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez PESAM Sp. z o.o. Sp. K. (39-200 Dębica, ul. Tuwima 2) za cenę brutto 7 977 780,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto: 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty firmy TREEBUD Sp. z o.o. (Jawornik 337, 32-400 Myślenice).
Uzasadnienie prawne:                                                        
Oferta Wykonawcy: TREEBUD Sp. z o.o. (Jawornik 337, 32-400 Myślenice) została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał, aby przez złożeniem oferty Wykonawca odbył wizję lokalną. Fakt odbycia wizji lokalnej miał zostać potwierdzony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego (pracownika SPZ ZOZ Nowa Dęba).  
Firma TREEBUD Sp. z o.o. (Jawornik 337, 32-400 Myślenice) przed złożeniem oferty nie obyła potwierdzonej protokołem wizji lokalnej.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Serafin; ul. Łagockiego 121, 39-460 Nowa Dęba
Liczba punktów:
kryterium cena: 56,71             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 96,71
Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy;
34-603 Ujanowice 109
Członek Konsorcjum: Budolex Sp z o.o.; 34-603 Ujanowice 109
Liczba punktów:
kryterium cena: 54,93             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 94,93
 
Oferta nr 3
PESAM Sp. z o.o. Sp. K.; 39-200 Dębica, ul. Tuwima 2
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100
Oferta nr 4
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy;
ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy
Partner Konsorcjum: Firma Budowlano-Handlowa Olszowy Sp. z o.o.;
ul. Przemysłowa 10, 39-300 Mielec
Liczba punktów:
kryterium cena: 49,38             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 89,38
Oferta nr 5
TREEBUD Sp. z o.o.; Jawornik 337, 32-400 Myślenice
Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

 

Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-04-04 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-04-04 14:36
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 11:58:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.