Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez wykonanie rowu przy drodze powiatowej Nr 1114 R
Stalowa Wola, dnia 17 maja 2023 r.
RZ.ZUZ.4.4210.134.2023.KZ

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.),
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
Zawiadamia
 
że na wniosek, złożony w dniu 26 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez wykonanie rowu przy drodze powiatowej Nr 1114 R dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi nr 9 od km 13+090 do km 13+596”, z lokalizacją inwestycji i zasięgiem oddziaływania obejmującym działki nr 440, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 511, 512/1, 512/2, 513, obręb 0001 Dęba, jednostka ewidencyjna Nowa Dęba miasto, powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 5 dni od dnia, po którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy
ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola. Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Żak (email katarzyna.zak@wody.gov.pl , telefon 15 842 89 82, 15 823 50 52 oraz 15 823 50 43).
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag
i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni
Fabian Zięba
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-05-22
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-05-22 14:33
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2023r. 08:15:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.