Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Informacja
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO
 
W 2017 roku na terenie Powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane w czterech lokalach, utworzone na podstawie ustawy dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015r., poz. 1255 ze zm.).
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne są od poniedziałku do piątku, przez co najmniej cztery godziny dziennie, według harmonogramu.
I. Harmonogram punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach w Gorzycach i w Grębowie:
 1. Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, ul. 11 Listopada 12,
          Poniedziałek
          godz. 15.30 – 20.00
    Wtorek
    godz. 14.00 – 18.30
Środa
godz. 8.00 – 12.30
 1. Urząd Gminy Grębów 394
Czwartek Piątek
godz. 11.00 – 15.30godz. 8.00 – 12.30
      W wyżej wymienionych lokalach nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa: Fundacja „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 4/82,
39-400 Tarnobrzeg.
 II. Harmonogram punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach · w Baranowie Sandomierskim i w Nowej Dębie:
 1. Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1,
Wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
Piątek w godz.od 8.00 do 12.00
 1. Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. 103,
Poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00
Środa w godz. od 12.00 do 16.00
Czwartek w godz. od 12.00 do 16.00
W gminach Baranów Sandomierski i Nowa Dęba nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów, którzy świadczą tę pomoc na podstawie umów zawartych z Powiatem Tarnobrzeskim.
 
 
 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
  sądowo-administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn.zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lubb
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.
 
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-01-09
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2017-01-09 10:33
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 maja 2024r. 08:43:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.