XML
Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dniu 15 czerwca 2018r. ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2018r. pod poz. 1467.
Spośród najważniejszych zmian wprowadzanych z początkiem roku 2019 należy wskazać:
 • Rozszerzenie katalogu beneficjentównowelizacja przewiduje, że od 2019r.
  do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawn
  ej.
   
 • Nowelizacja wprowadza nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, służące zwiększeniu świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia jej w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - zgodnie z nowelizacją - obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie prowadziła organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez powiat.
   
 • Rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej – przewidziano m.in. sporządzanie projektu pisma w miejsce dotychczasowego „udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma”.
   
 • Ułatwienie dostępu do usług osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie będą w stanie przybyć osobiście na wizytę – wprowadzenie wizyt w miejscu zamieszkania oraz udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
   
 •  Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie obejmować spraw związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
   
 • Nowelizacja kładzie też nacisk na edukację prawną – organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie, by mogły skutecznie przybliżać społeczeństwu wiedzę prawną, wzmacniać świadomość przysługujących praw i popularyzować możliwości uzyskania pomocy.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-11-13
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-11-13 12:26
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-11-13 12:28