XML
Zawiadomienie o wyniku przetargu na zadanie: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021”
Tarnobrzeg, dnia 21. stycznia 2021 r.
KT.5414.1.4.2021
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny ofert złożonych w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TABLITEK Bogumił Sobota; 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7a/3; za kwotę brutto 110 923,86 (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 86/100).
Oferta ta jest ofertą cenowo najniższą  (kryterium oceny: cena brutto 100%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli:
 
Oferta nr 1
TABLA Sp. z o.o.; 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 7B
Cena brutto: 123 246,00zł
 
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo NIKO, mgr inż. Krzysztof Ciapała; 33-300 Nowy Sącz, ul. W. Pola 6
Cena brutto: 129 986,40zł
 
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TABLITEK Bogumił Sobota;
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7A/3
Cena brutto: 110 923,86

Oferta nr 4
EUROTAB Sp. z o.o.; 720-002 Dołuje, Skarbmierzyce 16
Cena brutto: 122 077,50zł
 
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. s.c. A.Z. Wenus;
25-702 Kielce, ul. Stokowa 1A
Cena brutto: 117 342,00zł
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-01-21
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-01-21 14:44