XML
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”
OR.2510.3.2021
                                                           Tarnobrzeg, 2021 .03.03
 
 
 
Informacja o wyborze oferty
 
Przedmiot zamówienia:
Wybór instytucji Finansowej  zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe dla Starostwa Powiatowego.
 
  1. PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA , ul. Marynarska 15 , 02–647 Warszawa – 68,6 pkt
  2. Millennium – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA , ul. Stanisława Żaryna 2 B, 02–593 Warszawa – 70 pkt
  3. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul Chłodna 52, 00-872 Warszawa- ze względu na brak jednoznacznego wskazania wynagrodzenia stałego i zmiennego – oferta nie podlegała ocenie.
  4. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ul. Krucza 50, 00 – 025 Warszawa-  67,6 pkt
  5. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA , ul Jana Pawła II 24,  00–133 Warszawa- 68,00 pkt
 
                                                                                              Starosta Tarnobrzeski
                                                                                                    Jerzy Sudoł
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-03-03
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2021-03-03 14:33