XML
Zawiadomienie o wyniku przetargu na zadanie: „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap III”
      Tarnobrzeg, 13.07.2021 r.
IF.7031.8.2.2021
 
 
                                    
                                                                       
 
Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu na zadanie pn.: „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap III i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Budowlano-Kamieniarski Produkcyjno-Usługowy Ryszard Łukawski; 26-085 Miedziana Góra; Kostomłoty Pierwsze, ul. Marmurowa 1 za kwotę brutto 112 044,75 (słownie: sto dwanaście tysięcy czterdzieści cztery złote 75/100). Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium oceny: cena brutto – 100%) i jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Zakład Budowlano-Kamieniarski Produkcyjno-Usługowy Ryszard Łukawski
26-085 Miedziana Góra; Kostomłoty Pierwsze, ul. Marmurowa 1
Cena brutto: 112 044,75 zł (100 pkt.)
 

 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-07-13
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-07-13 11:03