XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich”
 
      Tarnobrzeg, 14.07.2021 r.
OR.2510.15.2.2021
 
 

                                                                       
 
Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Firmę Usługowo-Handlową „DEKO-REX” Stefan Tworek; 39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1 za kwotę brutto 47 100,00 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto złotych 00/100). Oferta ta jest ofertą cenowo najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny: cena brutto – 100%).
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Serafin
39-460 Nowa Dęba, ul. Ks. H. Łagockiego 121
Cena brutto: 47 590,72 zł
Oferta nr 2
Firma Usługowo-Handlowa „DEKO-REX” Stefan Tworek
39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1
Cena brutto: 47 100,00 zł
 
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-07-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-07-14 13:56
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-07-14 13:57