XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza – dokumentacja techniczna”
      Tarnobrzeg, 30.07.2021r.
IF.7031.12.2.2021
 
 
                                                                                             
 
 
Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 
 
Powiat Tarnobrzeski, informuje, że zgodnie z pkt. 9. lit. a) Ogłoszenia o zamówieniu unieważnia się postępowanie na wybór wykonawcy zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza – dokumentacja techniczna”.
 
 
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (29.07.2021 r. godz. 09:00) nie wpłynęła żadna oferta.
 
 


Jezrzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-07-30
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-07-30 13:59