XML
Zaw. o wyniku - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w miejscowości Nowa Dęba, Nr 1117R w miejscowości Ślęzaki, Nr 1118R w miejscowości Wola Baranowska, Nr 1090R w miejscowości Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych”
      Tarnobrzeg, 02.08.2021 r.
IF.7031.9a.3.2021
 
                        
                                                                       
 
Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w miejscowości Nowa Dęba, Nr 1117R w miejscowości Ślęzaki, Nr 1118R w miejscowości Wola Baranowska, Nr 1090R w miejscowości Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch; 39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Zwierzyniecka 9 za kwotę brutto 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w wyznaczonym czasie w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny: cena brutto – 100%).
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch
39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Zwierzyniecka 9
Cena brutto: 20 000,00 zł
 
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-08-02
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-08-02 12:16
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-08-02 12:18