XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 od kilometra 10+600 do DK9 – projekt techniczny”
Tarnobrzeg, 21.09.2021 r.
IF.7031.14.1.2021
 
 
 
 
                                                                                             
Dotyczy: zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 od kilometra 10+600 do DK9 – projekt techniczny”
 
 
 
Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że postępowanie na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 od kilometra 10+600 do DK9 – projekt techniczny” zostaje unieważnione zgodnie z pkt. 9 lit. c) Ogłoszenia o zamówieniu.
 
 
Uzasadnienie
 
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.
 


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-09-21
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-09-21 13:45
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-09-21 13:46