XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1117R w miejscowości Rozalin i Skopanie, Nr 1090R w miejscowości Zabrnie, Nr 1030R w miejscowości Grębów w zakresie budowy przejść dla pieszych”

Tarnobrzeg, 27.10.2021 r.

IF.7031.19.2.2021

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                       

 

Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1117R w miejscowości Rozalin i Skopanie, Nr 1090R w miejscowości Zabrnie, Nr 1030R w miejscowości Grębów w zakresie budowy przejść dla pieszych i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez EL-PRO Elżbieta Śliwińska; 37-400 Pysznica, ul. Topolowa 18A; za kwotę brutto 24 700,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych 00/100). Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w wyznaczonym czasie w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny: cena brutto – 100%).

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

EL-PRO Elżbieta Śliwińska

37-400 Pysznica, ul. Topolowa 18A

Cena brutto: 24 700,00 zł

 

 
 

Z up. Starosty
Kazimierz Błasiak
Sekretarz Powiatu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-10-27
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-10-27 15:12
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-10-27 15:12