XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza”

Tarnobrzeg, 23.11.2021 r.

IF.7031.20.2.2021

 

               

                                                                       

 

Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez YOUR INWESTMENT Sp. z o.o.; 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6 za kwotę brutto 19 900,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Oferta ta jest najkorzystniejszą cenowo ofertą złożoną w wyznaczonym czasie w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny: cena brutto – 100%).

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Pracownia inżynierska PRO-DM Iwona Gryglak; 32-400 Myślenice, Droginia 386

Cena brutto: 48 050,00 zł

Oferta nr 2

EXAL Marek Tokarz; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Broniewskiego 16

Cena brutto: 49 200,00 zł

Oferta nr 3

YOUR INWESTMENT Sp. z o.o.; 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6

Cena brutto: 19 900,00 zł

Oferta nr 4

dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch; 39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Zwierzyniecka 9

Cena brutto: 34 000,00 zł

 

 

 

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-11-23
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-11-23 13:30
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-11-23 13:31