XML
Zawiadomienie o zamknięciu przetargu na zadanie: „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV”
      Tarnobrzeg, 29.11.2021 r.
IF.7031.18.6.2021
 
 
 
                                                                                             
Dotyczy: Przetargu na zadanie pn.: „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV”
 
 
 
Zawiadomienie
o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru
 
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) informuje, że zgodnie z pkt. 10.2. lit. d) Ogłoszenia o przetargu zamyka się przetarg na zadanie pn.: „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV” bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 
Uzasadnienie
 
Z uwagi na pilne nieplanowane potrzeby finansowe Powiat Tarnobrzeski dokonał zmiany planu wydatków na rok 2021, przesuwając środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie przedmiotowego zadania na inne cele.
 
 

 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-11-29
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-11-29 11:00