XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022”
Tarnobrzeg, 21. lutego 2022 r.
KT.7135.1.3.2022
 
 
 
                                               
                                                                       
 
Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usługowo Handlowy „AUTO-MARK” Marek Tomasz; z/s Stale, ul. Tarnobrzeska 72, 39-400 Tarnobrzeg; za kwotę brutto  8.507,00 (słownie: osiem tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).
Oferta ta jest ofertą cenowo najniższą i jedyną ofertą złożoną w postepowaniu (kryterium oceny: cena brutto 100%).
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Zakład Usługowo Handlowy „AUTO-MARK” Marek Tomasz
z/s Stale, ul. Tarnobrzeska 72, 39-400 Tarnobrzeg
Cena brutto: 8.507,00 zł
 
 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-02-21
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-02-21 12:26