XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”
Tarnobrzeg, 06.05.2022 r.
IF.7031.20.2.2022
 
 
                                                                    
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 

 
Powiat Tarnobrzeski, informuje, że zgodnie z pkt. 9. lit. c) Ogłoszenia o zamówieniu unieważnia się postępowanie na wybór wykonawcy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:  „Przebudowa dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”.
 
 
Uzasadnienie
 
Cena oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (20 000,00 zł). Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.
 

 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-06
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-05-06 11:06