XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie: „Renowacja mostku w zespole pałacowym w Grębowie”
 
      Tarnobrzeg, 05.08.2022 r.
IF.7031.25.2.2022
 
 
                                                                       
 
Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: Renowacja mostku w zespole pałacowym w Grębowie i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Usługowo-Handlową DEKO-REX Stefan Tworek; 39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1 za kwotę brutto 115 620,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100). Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w wyznaczonym czasie w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny: cena brutto – 100%).
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Firma Usługowo-Handlowa DEKO-REX Stefan Tworek;
39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1
Cena brutto: 115 620,00 zł
 
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-08-05
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-08-05 14:37
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-08-05 14:39