XML
Informacja o wyniku postępowania na zadanie: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2023”

Tarnobrzeg, dnia 25. stycznia 2023 r.

KT.5414.1.3.2023

 

 

 

O t r z y m u j ą

 

Uczestnicy  postępowania

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny ofert złożonych na realizację zadania pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2023” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TABLITEK Bogumił Sobota; 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7a/3; za kwotę brutto 123 947,10 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 10/100).

Oferta ta jest ofertą cenowo najniższą  (kryterium oceny: cena brutto 100%).

 

W postępowaniu uczestniczyli:

 

Oferta nr 1

TABLA Sp. z o.o.; 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 7B

Cena brutto: 137 149,92zł

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo  „NIKO”; 33-300 Nowy Sącz, ul. W. Pola 6

Cena brutto: 150 539,70zł

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. s.c. A.Z. Wenus;
25-702 Kielce, ul. Stokowa 1A

Cena brutto: 128 811,75zł

 

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TABLITEK Bogumił Sobota;

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7A/3

Cena brutto: 123 947,10

 

Oferta nr 5

EUROTAB Sp. z o.o.; 720-002 Dołuje, Skarbimierzyce 16

Cena brutto: 137 312,28zł


 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-25
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-01-26 10:29
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-01-26 10:30