XML
Informacja o wyniku postępowania na zadanie: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2023, 2024, 2025”
 
Tarnobrzeg, 26. stycznia 2023 r.
KT.7135.1.3.2023
 
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania  
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2023, 2024, 2025” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usługowo Handlowy „AUTO-MARK” Marek Tomasz; z/s Stale, ul. Tarnobrzeska 72, 39 - 400 Tarnobrzeg; za kwotę brutto 46 560,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Oferta ta jest ofertą cenowo najniższą i jedyną ofertą złożoną w postepowaniu (kryterium oceny: cena brutto 100%).
 
W postępowaniu uczestniczyli:
Oferta nr 1
Zakład Usługowo Handlowy „AUTO-MARK” Marek Tomasz
Stale, ul. Tarnobrzeska 72, 39-400 Tarnobrzeg
Cena brutto: 46 560,00 zł
 

 
Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-01-26
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-01-27 11:15