XML
Informacja o wyniku postępowania na zadanie: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023 – 2027”
      Tarnobrzeg, 20.03.2022 r.
BF.III.275.5.2023
 
 
 
 
Informacja o wyniku postępowania
                                                                       
 
Na podstawie pkt 8.8 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023 – 2027” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Bank Polska Kasa Opieki SA Departament Sektora Publicznego (35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1) za kwotę brutto 0,00 (słownie: zero złotych 00/100), z oprocentowaniem środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 0,00%, z oprocentowaniem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 7,89%. Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny: cena – 80%, oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - 15%, oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - 5%).
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53b
Cena brutto: 0,16 pkt             Oprocentowanie środków: 0 pkt       Oprocentowanie kredytu: 5 pkt
Razem: 5,16 pkt
Oferta nr 2
Bank Polska Kasa Opieki SA
Departament Sektora Publicznego
35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1
Cena brutto: 80,00 pkt           Oprocentowanie środków: 0 pkt       Oprocentowanie kredytu: 4,87 pkt
Razem: 84,87 pkt
 
 
 
 Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-03-20
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-03-20 11:18
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-03-20 11:19