XML
Informacja o wyniku postępowania na zadanie: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, modernizacja sieci komputerowej oraz przeprowadzenie szkoleń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg 2023-06-07
OR.2510.15.2022.2023
 
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, modernizacja sieci komputerowej oraz przeprowadzenie szkoleń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu  w ramach  konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”,  oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Wybrano ofertę złożoną przez firmę I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Solidarności 2A, 37-450 Stalowa Wola za kwotę brutto 147 750,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych  00/100).
 
 
 
Starosta
Jerzy Sudoł
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-07
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-06-07 11:12
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-06-07 11:10