XML
Informacja o wyniku postępowania dla zadania: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2024”
Tarnobrzeg, dnia 22. stycznia 2024 r.
KT.5414.1.3.2024
 
 
 
                                                                                                                     O t r z y m u j ą
 
                                                                                                                     Uczestnicy  postępowania
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny ofert złożonych na realizację zadania pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2024” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TABLITEK Bogumił Sobota; 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7a/3; za kwotę brutto 123 553,50 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złotych 50/100).
Oferta ta jest ofertą cenowo najniższą  (kryterium oceny: cena brutto 100%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli:
 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. s.c. A.Z. Wenus;
25-702 Kielce, ul. Stokowa 1A
Cena brutto: 125 767,50zł
 
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TABLITEK Bogumił Sobota;
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7A/3
Cena brutto: 123 553,50
 
Oferta nr 3
EUROTAB Sp. z o.o.; 720-002 Dołuje, Skarbimierzyce 16
Cena brutto: 124 952,63 zł
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-22
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-01-22 13:21
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-01-22 13:23