XML
Modernizacja ewidencji budynków dla obrębu Jadachy w gminie Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski
Tarnobrzeg, dnia  14.07.2016r.
 
Do wszystkich Wykonawców
nr post.:   GG.I.6641.7.2016
 
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie;
„Modernizacja ewidencji budynków dla obrębu Jadachy w gminie Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski”.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej
Starosta Tarnobrzeski działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy;
            GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O. RZESZÓW ul. Wita Stwosza 44
 
Cena oferty brutto     -  70 110,00 ZŁ. (siedemdziesiąt tysięcy sto dziesięć zł.)
Termin  wykonania – 11.10.2016r.
Kary umowne  – 2%.
 
Oferty odrzucone -  0.
Wykonawcy wykluczeni -  0.
             
            Jednocześnie informujemy, że umowa na przedmiotowe zadanie zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia przez uczestników postępowania.
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez tut. Starostwo.
 
Załącznik; streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
 
 
 
                                                                                              Z up.Starosty
                                                                                              Krzysztof Pitra
                                                                                              Wicestarosta
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Streszczenie oceny i porówniania ofert Plik pdf 41.13 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2016-07-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2016-07-14 10:34
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2016-07-14 10:36