Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski - Etap II

INFORMACJA o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ust. 1,2,  oraz art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017r. poz. 1579, z późn.zm.), Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, zwane dalej Zamawiającym, informuje, że dokonano wyboru oferty spośród złożonych w postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych p.n.
„Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski – etap II”,
 
W niniejszym postepowaniu wpłynęły dwie oferty.
Nr oferty WYKONAWCA Kryterium „cena brutto” Ilość
Punktów
 w kryterium
„gwarancja i rękojmia”
Łączna ilość punktów
Cena brutto
w zł.
Ilość
punktów
1 Geokart - International
sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów
294 500,00 60,0 40,0 100,0
2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych , GEOMIAR sp. z o.o.
37-500 Jarosław, Ul.Kościuszki 35
339 867,45 52,0 40,0 92,0
 
Zamawiający jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, wybrał ofertę firmy; Geokart-International sp. z o.o. ul.Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów,
 
za kwotę brutto;  294 500,00zł. (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysięcy pięćset złotych) oraz udzielonym okresem gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy,  ponieważ oferta ta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Umowa zostanie zawarta po dniu  4 maja  2018r.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-04-27
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2018-04-27 12:25
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 03:33:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.