XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131R ul. Majdańska w Nowej Dębie

      Tarnobrzeg, 25.05.2020 r.

IF.272.1.5.2020

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                              

                           

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131R ul. Majdańska w Nowej Dębiei uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E; Partner Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8 za cenę brutto 533 341,73 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 73/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).

 

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E

Partner Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

Liczba punktów:

kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 100,00

Oferta nr 2

F.U.H.P. Leszek Kochanowicz; 36-130 Raniżów, Zielonka 64

Liczba punktów:

kryterium cena: 50,06             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 90,06

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44

kryterium cena: 49,72             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 89,72

Oferta nr 4

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy FERAMENTA Krzysztof Piela

36-053 Kamień, ul. Duble 40

kryterium cena: 47,99             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 87,99

Oferta nr 5

Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 231B

kryterium cena: 54,96             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 94,96

Oferta nr 6

Paweł Lach; 37-405 Jarocin, Szyperki 39A

kryterium cena: 50,29             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 90,29

Oferta nr 7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

kryterium cena: 51,89             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 91,89

Oferta nr 8

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak; 37-755 Krzywcza, Ruszelczyce 107a

kryterium cena: 50,36             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                     razem: 90,36

 

 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-05-25
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-05-25 11:00
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-05-25 11:01