XML
Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

 

Tarnobrzeg, 16.07.2020 r.

GG.I.6641.2.2020                                                                                  


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

          Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław za cenę brutto 196 900,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).

 

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Sp. z o.o., al. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Oferta nr 2

SKB GIS s.c. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak,
ul. Złota 14/25, 10-698 Olsztyn

kryterium cena: 53,70             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 93,70

Oferta nr 3

GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

kryterium cena: 37,11             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 77,11

Oferta nr 4

OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

kryterium cena: 38,13             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 78,13

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 35,
37-500 Jarosław

kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 100,00

Oferta nr 6

POLSERVICE Geo Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

kryterium cena: 29,96             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 69,96

 

 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-16
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-07-16 09:26