XML
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dęba, gmina Nowa Dęba (obszar wiejski), powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie
GG.I.6641.2.2019                                                                                                 Tarnobrzeg, 18.08.2020 r.
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dęba, gmina Nowa Dęba (obszar wiejski), powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław za cenę brutto: 66 727,50 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
kryterium cena: 41,41             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 81,41
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 35,
37-500 Jarosław
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 100,00
 


Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-08-18
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-08-18 08:55
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-08-18 08:56