XML
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od miejscowości Buda Stalowska do miejscowości Wydrza – Klonowe wraz z mostem o JNI 01013880 – dokumentacja techniczna
Tarnobrzeg, 19.01.2021 r.
IF.272.5.3.2020
 

 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IF.272.5.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od miejscowości Buda Stalowska do miejscowości Wydrza – Klonowe wraz z mostem o JNI 01013880 – dokumentacja techniczna”
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od miejscowości Buda Stalowska do miejscowości Wydrza – Klonowe wraz z mostem o JNI 01013880 – dokumentacja techniczna prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
UZASADNIENIE
 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-01-19
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-01-19 12:23
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-01-19 12:24