XML
Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego
Tarnobrzeg, 09.02.2021 r.
GG.I.6641.5.2020                                                                                       
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                          
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez TARGEO Damian Wnuk, Leszczyna 46, 23-250 Urzędów za cenę brutto 71 468,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Sp. z o.o., al. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław
kryterium cena: 35,34             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 75,34

Oferta nr 2
SKB GIS s.c. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak,
ul. Złota 14/25, 10-698 Olsztyn
kryterium cena: 38,65             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 78,65

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Sp. z o.o., ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa
kryterium cena: 32,46             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 72,46

Oferta nr 4
F.U.H. VERTICAL, os. Kościuszkowskie 6/413, 31-858 Kraków
kryterium cena: 38,53             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 78,53

Oferta nr 5
OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów
kryterium cena: 27,26             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 67,26

Oferta nr 6
Geokart – International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
kryterium cena: 48,62             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 88,62

Oferta nr 7
Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o.o., ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa
kryterium cena: 54,30             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 94,30
 
Oferta nr 8
TARGEO Damian Wnuk, Leszczyna 46, 23-250 Urzędów
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 100,00

Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD”,  Siemonia ul. Kościuszki 74B, 42-595 Sączów
Oferta odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
 
Oferta nr 10
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
kryterium cena: 50,98             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 90,98
 
 
 
 
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-02-09
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-02-09 13:00