XML
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” Część nr 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dymitrów Mały, gm. Baranów Sandomierski
GG.272.1.2021                                                                                                                                   Tarnobrzeg, 09.08.2021 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Powiat Tarnobrzeski informuje, że na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” Część nr 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dymitrów Mały, gm. Baranów Sandomierski i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław, za cenę brutto 139 801,80 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset jeden 80/100) złotych z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1
OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów
kryterium cena: 42,12 kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40 razem: 82,12

Oferta nr 2
Geokart – International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
kryterium cena: 49,74 kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40 razem: 89,74

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki
35, 37-500 Jarosław
kryterium cena: 60,00 kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40 razem: 100


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-08-09
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-08-09 14:58
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-08-09 14:59