XML
Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego

Tarnobrzeg, 11.03.2022 r.

IF.272.2.4.2022

 

Powiat Tarnobrzeski

ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 

Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami).

 

 

UZASADNIENIE

 

W wymaganym przez Zamawiającego terminie (11.03.2022 r. godz. 09:00) nie złożono żadnej oferty.

 

 
 

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-03-11
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-03-11 13:09