XML
Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 18.03.2022 r.
IF.272.1.8.2022
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Usługi budowlane "Romex" Roman Zawitkowski; 37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33 za cenę brutto 3 450 000,00 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Usługi budowlane "Romex" Roman Zawitkowski; 37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 2
KALDO Sp. z o.o.; 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40
Liczba punktów:
kryterium cena: 45,87             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 85,87
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWBUD" Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Trześniowska 1
Liczba punktów:
kryterium cena: 47,36             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 87,36
Oferta nr 4
ML SYSTEM+ Sp. z o.o.; 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190 G
Liczba punktów:
kryterium cena: 35,06             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 75,06
Oferta nr 5
Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek; 37-400 Nowosielec, Nowosielec 288
Liczba punktów:
kryterium cena: 50,54             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 90,54


Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-03-18
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-03-18 14:44