XML
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dąbrowica, gm. Baranów Sandomierski
Tarnobrzeg, 11.05.2022 r.
GG.272.1.2022                                                                                            
 
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                          
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Powiat Tarnobrzeski informuje, że na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dąbrowica, gm. Baranów Sandomierski” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław, za cenę brutto: 251 675,74 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 74/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1
Geokart-International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
kryterium cena: 43,38             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                      razem: 83,38

Oferta nr 2
InterTIM Sp. z o.o., ul. Teofila Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki
kryterium cena: 28,34             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                      razem: 68,34

Oferta nr 3
GEOLIDA Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 10, 38-300 Gorlice
kryterium cena: 41,20             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                      razem: 81,20

Oferta nr 4
GEODESY POLAND INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Bursztynowa 32/61, 20-576 Lublin
kryterium cena: 52,20             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                      razem: 92,20

Oferta nr 5
OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów
kryterium cena: 34,43             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                      razem: 74,43

Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                      razem: 100,00

Oferta nr 7
RGPROJEKT Sp. z o.o., ul. Skotnicka 210, 30-394 Kraków
kryterium cena: 51,80             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                      razem: 91,80
 
 
 
 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-11
Publikujący Piotr Biskup - Stanowisko d/s gospodarki gruntami 2022-05-11 09:24
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2022-05-11 09:28