XML
Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 19.07.2022 r.
IF.272.6.5.2022
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas; Piaseczno 44, 27-670 Łoniów za cenę brutto 5 103 131,13 (słownie: pięć milionów sto trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 13/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 2
„Bruk-Dar” Dariusz Skawiński; 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91
Liczba punktów:
kryterium cena: 49,40             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 89,40
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44
Liczba punktów:
kryterium cena: 49,32             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 89,32
 

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-19
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-07-19 09:04