XML
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R (unieważnienie)
Tarnobrzeg, 26.10.2022 r.
IF.272.7.5.2022
 
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Oferta z najniższą ceną została złożona przez  Wykonawcę: Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola); Partner - Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut (Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów) za cenę brutto: 7 615 971,63 . Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dysponował kwotą: 4 890 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty z najniższą ceną.
Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-10-26
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-10-26 13:45