XML
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R (unieważnienie)
Tarnobrzeg, 21.12.2022 r.

IF.272.12.2.2022


Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 TarnobrzegZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.


UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę za cenę brutto: 9 834 539,78 zł. Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dysponował kwotą: 4 890 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty z najniższą ceną.

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.


Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-21
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-12-21 12:52
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-12-21 12:55