XML
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 3: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu

 

 

      Tarnobrzeg, 14.04.2014 r.

IF.272.2.15.2014

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 3: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez FIRMA BUDOWLANA ”REMBISZ” Ryszard Rembisz; 36-130 Raniżów, Zielonka 39A; za kwotę brutto 498 213,94 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych 94/100). Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów i jest cenowo najniższą (kryterium oceny: cena brutto 100%).

Żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

FIRMA BUDOWLANA ”REMBISZ” Ryszard Rembisz; 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

Liczba punktów: 100,00

Oferta nr 2

MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wacław Grela;

39-400 Tarnobrzeg, ul. Bolesława Śmiałego 2a

Liczba punktów: 82,87

Oferta nr 3

”BRUK-DAR” Dariusz Skawiński; 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

Liczba punktów: 96,07

Oferta nr 4

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy; 36-107 Przyłęk, Kosowy 73

Liczba punktów: 84,76

 

 

Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

 

 

 

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-04-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-14 13:52
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-25 09:43