XML
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 2: Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie

 

 

      Tarnobrzeg, 14.04.2014 r.

IF.272.2.14.2014

 

                                              

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 2: Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Józef Bajek; 37-400 Nisko; Nowosielec 288; za kwotę brutto 417 858,87 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 87/100). Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów i jest cenowo najniższą (kryterium oceny: cena brutto 100%).

Żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wacław Grela;

39-400 Tarnobrzeg; ul. Bolesława Śmiałego 2a

Liczba punktów: 73,53

Oferta nr 2

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Józef Bajek; 37-400 Nisko; Nowosielec 288

Liczba punktów: 100,00

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”WAMIX” Mieczysław Czekaj;

39-400 Tarnobrzeg; ul. Sienkiewicza 145 ”O”

Liczba punktów: 79,56

Oferta nr 4

”BRUK-DAR” Dariusz Skawiński; 39-304 Czermin; Breń Osuchowski 91

Liczba punktów: 87,37

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowe ”WALBUD” Sp. z o.o.; 39-400 Tarnobrzeg; ul. Mickiewicza 69B

Liczba punktów: 85,40

Oferta nr 6

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy; 36-107 Przyłęk; Kosowy 73

Liczba punktów: 76,92

 

Krzysztof Pitra

Starosta Tarnobrzeski

 

 

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-04-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-14 13:48
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-25 09:44