XML
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 15.03.2023 r.
IF.272.1.4.2023
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola; Partner: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut; Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów; za cenę brutto 4 849 276,52 (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 52/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola
Partner: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut;
Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 2
Paweł Lach; 37-405 Szyperki 39A
Liczba punktów:
kryterium cena: 58,34             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 98,34
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-03-15
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-03-15 11:45