XML
Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w km 1+735 – 1+973 oraz w km 2+143 – 2+903 wraz z remontem mostu w miejscowości Dymitrów Duży w km 0+738 – Zadanie Nr 2: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1122R

Tarnobrzeg, 05 maj 2014 r.

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05.05.2014 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w km 1+735 – 1+973 oraz w km 2+143 – 2+903 wraz z remontem mostu w miejscowości Dymitrów Duży w km 0+738 – Zadanie Nr 2: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1122R” dla:

INTOP Tarnobrzeg  Spółka z o.o.; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 M;
za cenę brutto: 808 760,23 zł (słownie: osiemset osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 23/100).

z terminem wykonania zadania: 05.08.2014 r.

 


Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-05-05
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-05-05 14:23