XML
Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie (unieważnienie)
Tarnobrzeg, 29.06.2023 r.
IF.272.3.2.2022
 
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami).
 
 
UZASADNIENIE
 
W wymaganym przez Zamawiającego terminie (29.06.2023 r. godz. 09:00) nie złożono żadnej oferty.


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-29
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-06-29 11:27
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-06-29 11:28