XML
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w m. Sokolniki
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 26.09.2023 r.
IF.272.7.6.2023
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                             
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w m. Sokolniki” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "INTERBET" Tadeusz Kosikowski, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Batalionów Chłopskich 10; za cenę brutto 553 500,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "INTERBET" Tadeusz Kosikowski
39-400 Tarnobrzeg, ul. Batalionów Chłopskich 10
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 2
Firma Drogowa TWZ, Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski S.C.
39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Sienkiewicza 231 B
Liczba punktów:
kryterium cena: 53,73             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 00,00               razem: 53,73
Oferta nr 3
KORDEK Kordian Paluszek; Dąbrówka Osuchowska 22A, 39-304 Czermin
Liczba punktów:
kryterium cena: 59,80             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 99,80


Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-09-26
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-09-26 13:21