XML
„Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie – budowa windy osobowej – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna”

      Tarnobrzeg, 28.07.2014 r.

IF.272.6.4.2014

 

 

                                                                                         

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie – budowa windy osobowej – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez „KAZBUT” Kasprzak Mariusz.; 39-304 Czermin, Trzciana 477; za kwotę brutto 220 109,43 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto dziewięć złotych 43/100). Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów i jest cenowo najniższą (kryterium oceny: cena brutto 100%).

Żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc

39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 16F

Liczba punktów: 66,55

Oferta nr 2

„KAZBUT” Kasprzak Mariusz; 39-304 Czermin, Trzciana 477

Liczba punktów: 100,00

Oferta nr 3

P.U.H. WIWRA W. Pilawa; 80-299 Gdańsk, ul. Niedziałkowskiego 8c

Liczba punktów: 57,54

Oferta nr 4

F.H. ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna;

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

Liczba punktów: 80,05

 

 

 

Z up. Starosty

 

Jerzy Sudoł

 

Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-07-28
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-07-28 09:10
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-07-28 09:11