XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 04.10.2023 r.
IF.272.8.5.2023
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez KORDEK Kordian Paluszek; 39-304 Czermin, Dąbrówka Osuchowska 22A; za cenę brutto 430 968,49 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 49/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola
Partner: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut;
Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów
Liczba punktów:
kryterium cena: 44,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 84,00
Oferta nr 2
Firma Drogowa TWZ, Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski S.C.
39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Sienkiewicza 231 B
Liczba punktów:
kryterium cena: 47,86             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 87,86
Oferta nr 3
KORDEK Kordian Paluszek; Dąbrówka Osuchowska 22A, 39-304 Czermin
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-04
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-10-04 10:35
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-10-04 10:36