XML
Remont drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w miejscowości Dąbrowica w km 10+075 - 11+301

Tarnobrzeg, 05.09.2014 r.

IF.272.7.6.2014

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w miejscowości Dąbrowica w km 10+075 - 11+301” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas; Piaseczno 44, 27-670 Łoniów; za kwotę brutto 290 322,85 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 85/100). Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów i jest cenowo najniższą (kryterium oceny: cena brutto 100%).

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie, o którym mowa
w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt,
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

Liczba punktów: 88,79

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

Liczba punktów: 100,00

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Liczba punktów: 91,09

 

Oferta nr 4

SKANSKA S.A.; 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9

Liczba punktów: 75,27

 

Oferta nr 5

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.; 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159

Partner Konsorcjum:

PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz; Błonie 8

Liczba punktów: 88,14

 

Oferta nr 6

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.,

28-200 Staszów, ul Rakowska 33

Partner Konsorcjum:

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

28-200 Staszów, ul Rakowska 33

Liczba punktów: 84,85

 

Z up. Starosty

Jerzy Sudoł

Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-09-05
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-09-05 13:53