Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w km 0+000 - 2+761

Tarnobrzeg, 24.06.2015 r.

IF.272.2.6.2015

 

                                                                                          

                                                                                         

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w km 0+000 - 2+761” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 9 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.; 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 za kwotę brutto 922 452,93 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 93/100) z okresem gwarancji 61 miesięcy. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 95%, okres gwarancji: 5%).

Powiat Tarnobrzeski na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 uznaje się za odrzuconą.

Powiat Tarnobrzeski na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych poprawił oczywiste omyłki rachunkowe o ofercie nr 11 złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas; Piaseczno 44, 27-670 Łoniów.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu: 30.06.2015 r.

 

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.; 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Liczba punktów:

kryterium cena: 74,92            kryterium okres gwarancji: 4             razem: 78,92  

Oferta nr 2

Konsorcjum:

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla; Chybice 77; 27-225 Pawłów

Partner konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla; ul. 17 Stycznia 11; 27-200 Starachowice

Liczba punktów:

kryterium cena: 91,87            kryterium okres gwarancji: 5             razem: 96,87

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40

Oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna; 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

Liczba punktów:

kryterium cena: 72,67            kryterium okres gwarancji: 5             razem: 77,67

Oferta nr 5

TRAKT S.A.; 26-065 Piekoszów, Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

Liczba punktów:

kryterium cena: 83,33            kryterium okres gwarancji: 5             razem: 88,33

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Liczba punktów:

kryterium cena: 70,44            kryterium okres gwarancji: 5             razem: 75,44

Oferta nr 7

Konsorcjum:

Lider konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E

Partner konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

Liczba punktów:

kryterium cena: 93,94            kryterium okres gwarancji: 4             razem: 97,94

Oferta nr 8

SKANSKA S.A.; 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9

Liczba punktów:

kryterium cena: 85,10            kryterium okres gwarancji: 4             razem: 89,10

Oferta nr 9

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

Liczba punktów:

kryterium cena: 95,00            kryterium okres gwarancji: 5             razem: 100,00

Oferta nr 10

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Spółka z o.o.; 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b

Liczba punktów:

kryterium cena: 72,67             kryterium okres gwarancji: 5             razem: 77,67

Oferta nr 11

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas; Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

Liczba punktów:

kryterium cena: 90,38            kryterium okres gwarancji: 4             razem: 94,38

Oferta nr 12

Konsorcjum:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul Rakowska 33

Partner konsorcjum: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

28-200 Staszów, ul Rakowska 33

Liczba punktów:

kryterium cena: 87,79             kryterium okres gwarancji: 4             razem: 91,79

 

 

Z up. Starosty

 

Krzysztof Pitra

 

Wicestarosta Tarnobrzeski

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-06-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-06-24 10:11
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 03:59:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.