Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 11.290.638 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym, ING Banku Śląskim, Banku Pekao S.A., BGŻ.
      Tarnobrzeg, 09.11.2015 r.
B.F.III.3052.17.2015
 
 
                                                                                        
 
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 11.290.638 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym, ING Banku Śląskim, Banku Pekao S.A., BGŻ.” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1 za kwotę brutto 2 429 722,12 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 12/100), z czasem uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji: 1 dzień. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 95%, czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji: 5%).
Żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu: 20.11.2015 r.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1
Liczba punktów:
kryterium cena: 95                  kryterium czas uruchomienia: 5                     razem: 100,00  
Oferta nr 2
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul.  Sokola 12
Liczba punktów:
kryterium cena: 91,72             kryterium czas uruchomienia: 5                     razem: 96,72
 
 
Paweł Bartoszek

Starosta Tarnobrzeski
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-11-09
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-11-09 09:02
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-11-09 09:03
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2024r. 15:35:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.